Travel Information

Traveling to Donegal by Car
The following is a mileage chart giving the distances from the main points of entry to Carrick
 
Belfast - 129 miles / 314 km
Knock - 99 miles / 159 km
Cork - 267 miles / 430 km
Rosslare - 260 miles / 418 km
Dublin - 155 miles / 249 km
Shannon - 195 miles / 314 km
 
Airport Information
From Dublin - 4 hours approx
From Galway - 4 hours approx
From Belfast - 3 hours approx
 
Bus Services
Bus Éireann+353 (0) 1 8366111, Website: www.buseireann.ie
 
Airport Information
Donegal Airport - www.donegalairport.ie
City of Derry Airport - City of Derry
Belfast International Airport - www.belfastairport.com
Belfast City Airport - www.belfastcityairport.com
Dublin Airport - www.dublinairport.com
 
Travel Co-ordinates
GPS SAT Nav - 54.657875, -8.633687 / +54° 39' 28.35", -8° 38' 1.27"
Loc8code - AJ4-88-95-D

Liên Hệ

Địa chỉ

Main Street,
Carrick,
County Donegal,
Ireland

Điện Thoại

+353 74 97 39973

Email

bookingssllodge@gmail.com

Gọi Chúng Tôi

+353 74 97 39973

Chọn ngôn ngữ

Hình ảnh có nhãn Google Translate Logo
Cài đặt cookie
Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Cookie cần thiết

Cookie cần thiết là điều cần thiết để trang web hoạt động. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là bạn sẽ không thể sử dụng trang web này.

Cookie ưu tiên

Cookie ưu tiên được sử dụng để theo dõi các tùy chọn của bạn, ví dụ: ngôn ngữ bạn đã chọn cho trang web. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là tùy chọn của bạn sẽ không được ghi nhớ trong lần truy cập tiếp theo của bạn.

Phân tích cookies

Chúng tôi sử dụng cookie phân tích để giúp chúng tôi hiểu quy trình mà người dùng trải qua từ khi truy cập trang web của chúng tôi đến khi đặt phòng với chúng tôi. Điều này giúp chúng tôi đưa ra quyết định kinh doanh sáng suốt và đưa ra mức giá tốt nhất có thể.

Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Chính sách